с. Василівка. Василівський ліцей

 

Графік навчального процесу

2021/2022

 

Структура 2021/2022 навчального року

Відповідно до статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» 2021/2022 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань – і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 1 вересня по 24 грудня 2021 року,

 ІІ семестр – з 10 січня по 07 червня 2022 року.

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про освіту», статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту», листа Міністерства освіти і науки України від 02.04.2018 № 1/9-190 «Щодо скорочення тривалості уроку для учнів початкової школи» компенсується скорочена тривалість уроків у 1-4-х класах продовженням перерв, додатковий облік і компенсація навчального часу у початковій школі у 2021/2022 навчальному році не проводиться.

Навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи. Державна підсумкова атестація буде проводитись відповідно до чинного Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом 9 Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за № 8/32979. Згідно з рішенням педагогічної ради ХЛ №141 (протокол від 25.06.2021 №8) навчальні екскурсії та навчальна практика у 1-4-х, 5-8-х, 10-х класах проводяться упродовж навчального року. Зміст і дата проведення занять навчальної практики обліковується в класних журналах на окремих, спеціально відведених сторінках. Оцінка за навчальну практику виставляється в класному журналі та окремим рядком у табелі успішності. Упродовж навчального року для учнів проводитимуться канікули (орієнтовно):

осінні з 23 жовтня по 31 жовтня 2021 року;

зимові 25 грудня 2021 року по 09 січня 2022 року;

                    весняні з 19 березня по 27 березня 2022 року

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул.

 

 

 

У Василівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів у 2021/2022 навчальному році згідно комплектації відкрито 11 класів.

Із них:

4 класи – класи початкової школи,

5 класів – класи основної школи,

2 класи – класи старшої школи.

І ступінь:

          1 клас – 24 учнів

          2 клас – 21 учнів

          3 клас – 25 учнів

          4 клас – 25 учнів

Всього – 95 учні

ІІ ступінь:

          5 клас – 25 учнів

6 клас – 26 учнів

7 клас – 24 учнів

8 клас – 27 учнів

9 клас – 24 учнів

Всього – 126  учні

ІІІ ступінь:

          10 клас – 26 учнів

          11 клас – 23 учнів

                   Всього – 49 учень

 

В 2021/2022 році у школі – 269 учнів.

 

 

2020/2021 навчальний рік

Режим роботи школи:

ВИТЯГ З НАКАЗУ   від   28 серпня 2020 року  №65/01-10

ро підготовку та організований початок 2020/2021 навчального року"

Навчальні заняття:

І семестр – 01.09.2020р. – 28.12.2020 р.

ІІ семестр – 11.01.2021 р. – 28.05.2021 р.

Канікули:

осінні   – 26.10.2020 р. – 01.11.2020 р.

зимові  – 28.12.2020 р. – 10.01.2021 р.

весняні – 22.03.2020 р. – 28.03.2021 р.

Навчальний рік закінчити:

 • для 1 – 8-х  та 10-го класів – 28 травня 2021 року;
 • для 9 класу – 11 червня 2021 року;
 • для 11 класу    – 16 червня 2021 року.

Навчальний процес організувати за 5-денним тижневим режимом.

Структура навчального року може коригуватися в залежності від епідеміологічної ситуації.

Встановити таку тривалість навчального процесу під час уроку:

 • у першому класі       – 35 хвилин;
 • у 2 – 4-х класах        – 40 хвилин;
 • у 5 – 11 класах          – 45 хвилин.

Установити таку тривалість перерв:

 • між І – ІІ уроками              – 10 хвилин;
 • між ІІ – ІІІ уроками            – 10 хвилин;
 • між ІІІ – ІV уроками           – 20 хвилин;
 • між ІV – V уроками             – 20 хвилин;
 • між V – VІ уроками             – 10 хвилин;

 

2019/2020 навчальний рік

Режим роботи школи:

 • мова навчання – українська;
 • режим навчання – п’ятиденний;
 • початок занять – о 8:30 годині;
 • тривалість навчального процесу під час  уроку    у початковій школі – 1 клас – 35 хвилин, 2 – 4 класи – 40 хвилин;

основній школі –  5 – 9 класи – 45 хвилин;

старшій школі – 10 – 11 класи – 45 хвилин;

 • тривалість перерв – перерви між уроками 10 хвилин, велика перерва після     3-го та 4-го уроків – 20 хвилин.

 

Структура 2019/2020 навчального року

 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2019/2020 навчальний рік розпочинається  1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

 • І семестр – з 02 вересня по 27 грудня,
 • ІІ семестр – з  13 січня по  29  травня.

    

     Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

 • осінні – 28 жовтня по 01 листопада;
 • зимові – 30  грудня по 10  січня;
 • весняні –23  березня по 27  березня .

      

     Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованці ) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014року №1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2015рю за № 157/26602,  навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової , основної  і старшої  школи.

     Вручення документів про освіту провести для випускників 9-го класу – 12 червня, 11-го класу – 16 червня.

     Навчальні екскурсії та навчальну практику відповідно до листа Міністерства освіти і науки України «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів» від 06.02.2008 р.            № 1/9-61 передбачається провести протягом навчального року:

 у 1 - 4 класах  (1 – 3 червня), навчальні екскурсії тривалістю не більше         3 академічних годин на день;

 у 5 – 8 класах (1 – 14 червня) – навчальні екскурсії та практики по               3 академічні години на день;

 у 10 класі (1 – 14 червня) – навчальні екскурсії та практики по                      5 академічних годин на день.

 

 

 

1 проміжок
1 вер. 2022 - 30 груд. 2022

2 проміжок
11 січ. 2023 - 25 трав. 2023

Нема результатів.