с. Василівка. Василівський ліцей

 

Інформація для батьків

Вибір підручників 2022 рік
9 клас

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Здобувачі освіти мають право на:

 

‒    навчання впродовж життя та академічну мобільність;

 

‒     індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладу освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

 

‒    якісні освітні послуги;

 

‒    справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

‒    відзначення успіхів у своїй діяльності;

 

‒     свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

 

‒    безпечні та нешкідливі умови навчання;

 

‒    повагу людської гідності;

 

‒     захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

 

‒     користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

 

‒     доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

 

‒     особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

 

‒     інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення;

 

‒     участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

 

‒    отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

 

‒     перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини.

 

Здобувачі освіти зобов'язані:

 

‒     виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

  • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

 

  • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

 

  • дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти,
  • також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

 

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

 

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

 

2020 рік

Результати вибору

електронних версій оригінал-макетів підручників для 3 класу,

поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 3 класу

закладів загальної середньої освіти

 

Повну назву закладу освіти Василівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Біляївського району Одеської область________________________________________________________

Область Одеська область________________________________________________________

Район(місто) Біляївський район с. Василівка_______________________________________

Код  ЄДРПОУ закладу освіти__02145122__________________________________________

№ закладу освіти ІТС «ДІСО» 15255______________________________________________

 

1. «Англійська мова» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)

Автор(и)

Кількість для

Мова

підручника

 

Альтернатива

учнів

вчителів

1.

Г. К. Мітчелл, Марілені Малкоґіанні

 

 

 

 

2.

Герберт Пухта, Ґюнтер Ґернґрос, Пітер Льюіс-Джонс

 

 

 

 

3.

Губарєва С. С., Павліченко О. М.

 

 

 

 

4.

Карпюк О. Д.

 

 

 

 

5.

Будна Т. Б.

30

1

Українська

4,3,1,2

 

2. «Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)

Автор(и)

Кількість для

Мова

підручника

 

Альтернатива

учнів

вчителів

1.

Заїка А. М., Тарнавська С. С.

 

 

 

 

2.

Гісь О. М., Філяк. І. В.

 

 

 

 

3.

Скворцова С. О., Онопрієнко О. В.

 

 

 

 

4.

Листопад Н. П.

 

 

 

 

5.

Козак М. В., Корчевська О. П.

 

 

 

 

6.

Лишенко Г. П.

 

 

 

 

7.

Будна Н. О., Беденко М. В.

 

 

 

 

8.

Бевз В. Г., Васильєва Д. В.

 

 

 

 

9.

Оляницька Л. В.

30

1

Українська

4,8,5,7,10

10.

Логачевська С. П., Логачевська Т. А., Комар О. А.

 

 

 

 

 

3. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів загальної середньої ос

Автор(и)

Кількість для

Мова

підручника

 

Альтернатива

учнів

вчителів

1.

Масол Л. М., Гайдамака О. В., Колотило О. М.

30

1

Українська

9,4,5,3,6

2.

Калініченко О. В., Аристова Л. С.

 

 

 

 

3.

Рубля Т. Є., Мед І. Л., Щеглова Т. Л.

 

 

 

 

4.

Кізілова Г. О., Шулько О. А.

 

 

 

 

5.

Кондратова Л. Г.

 

 

 

 

6.

Лобова О. В.

 

 

 

 

7.

Островський В. М., Федун Г. П.

 

 

 

 

8.

Стеценко І. Б., Остапенко Г. С.

 

 

 

 

9.

Лємешева Н. А.

 

 

 

 

 

Протокол педагогічної ради № __02___ від 02.03.2020

 

Директор                 ___________                     Н. Г. Джуринська

 

 

Результати вибору

електронних версій оригінал-макетів підручників для 7 класу,

поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 7 класу

закладів загальної середньої освіти

 

Повну назву закладу освіти Василівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Біляївського району Одеської область________________________________________________________

Область Одеська область________________________________________________________

Район(місто) Біляївський район с. Василівка_______________________________________

Код  ЄДРПОУ закладу освіти__02145122__________________________________________

№ закладу освіти ІТС «ДІСО» 15255______________________________________________

 

1. «Всесвітня історія» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти

Автор(и)

Кількість для

Мова

підручника

 

Альтернатива

учнів

вчителів

1.

Сорочинська Н. М., Гісем О. О.

 

 

 

 

2.

Щупак І. Я., Бурлака О. В., Піскарьова І. О.

 

 

 

 

3.

Гісем О. В., Мартинюк О. О.

30

1

Українська

7,2,5,1,6

4.

Васильків І. Д., Островський В. В., Паршин І. Л., Букавин І. Я.

 

 

 

 

5.

Пометун О. І., Малієнко Ю. Б.

 

 

 

 

6

Подаляк Н. Г., Лукач І. Б., Ладиченко Т. В.

 

 

 

 

7

Мороз П. В., Кришмарел В. Ю., Мороз І. В.

 

 

 

 

 

2. «Інформатика» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти

Автор(и)

Кількість для

Мова

підручника

 

Альтернатива

учнів

вчителів

1.

Казанцева О. П., Стеценко І. В.

 

 

 

 

2.

Морзе Н. В., Барна О. В.

30

1

Українська

5,4,1,3

3.

Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.

 

 

 

 

4.

Бондаренко О. О., Ластовецький В. В., Пилипчук О. П., Шестопалов Є. А.

 

 

 

 

5.

Коршунова О. В., Завадський І. О.

 

 

 

 

 

3. «Історія України» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти

Автор(и)

Кількість для

Мова

підручника

 

Альтернатива

учнів

вчителів

1.

Сорочинська Н. М., Гісем О. О.

 

 

 

 

 

2.

Смолій В. А., Степанков В. С.

 

 

 

 

3.

Дрібниця В. О., Щупак І. Я, Бурлака О. В., Піскарьова І. О.

 

 

 

 

4.

Гісем О. В., Мартинюк О. О.

30

1

Українська

7,5,1,2,6

5.

Власов В. С., Панарін О. Є., Топольницька Ю. А.

 

 

 

 

6

Свідерський Ю. Ю., Романишин Н. Ю.

 

 

 

 

7

Дудар О. В., Гук О. І., за редакцією Пометун О. І.

 

 

 

 

8

Хлібовська Г. М., Наумчук О. В., Крижановська М. Є., Бурнейко І. О.

 

 

 

 

 

Протокол педагогічної ради № __03___ від 07.04.2020

 

Директор                 ___________                     Н. Г. Джуринська

 

 

2019 рік

Результати вибору

електронних версій оригінал-макетів підручників для 2 класу,

поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 2 класу

закладів загальної середньої освіти

 

Повну назву закладу освіти Василівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Біляївського району Одеської область________________________________________________________

Область Одеська область________________________________________________________

Район(місто) Біляївський район с. Василівка_______________________________________

Код  ЄДРПОУ закладу освіти__02145122__________________________________________

№ закладу освіти ІТС «ДІСО» 15255______________________________________________

 

Назва підручника

Для
учнів (Кількість)

Для
викладачів (Кількість)

Альтернативи

1

«Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)  (авт. Варзацька Л. О., Трохименко Т. О.(Частина 1), Чипурко В. П. (Частина 2))

30

1

Українська мова навчання:
   пріоритет 2: «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)  (авт. Захарійчук М.Д. (Частина 1), Богданець-Білоскаленко Н.І. (Частина 2))
   пріоритет 3: «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)  (авт. Вашуленко М. С.,  Дубовик С. Г. (Частина 1), Вашуленко О. В. (Частина 2))
   пріоритет 4: «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)  (авт. Большакова І. О., Пристінська М. С.)
   пріоритет 5: «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)  (авт. Іваниця Г. А.)
   пріоритет 6: «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)  (авт. Кравцова Н. М., Романова В. М., Савчук А. С.)

2

«Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)  (авт. Мітчелл Г. К. )

30

1

Українська мова навчання:
   пріоритет 2: «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)  (авт. Карпюк О. Д.)
   пріоритет 3: «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)  (авт. Губарєва С. С., Павліченко О. М., Залюбовська Л. В.)
   пріоритет 4: «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)  (авт. Будна Т. Б.)
   пріоритет 5: «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)  (авт. Герберт Пухта, Ґюнтер Ґернґрос, Пітер Льюіс-Джонс)
   пріоритет 6: «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)  (авт. Бєляєва Т. Ю.)

3

«Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Оляницька Л. В.)

30

1

Українська мова навчання:
   пріоритет 2: «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Лишенко Г. П.)
   пріоритет 3: «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Бевз В. Г., Васильєва Д. В.)
   пріоритет 4: «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Заїка А. М.)
   пріоритет 5: «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Козак М. В., Корчевська О. П.)
   пріоритет 6: «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Логачевська С. П., Логачевська Т. А., Комар О. А.)

4

«Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)  (авт. Гнатюк О. В., Антонова О. П., Бровченко А. В.)

30

1

Українська мова навчання:
   пріоритет 2: «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)  (авт. Гільберг Т. Г., Тарнавська С. С., Павич Н. Н.)
   пріоритет 3: «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)  (авт. Грущинська І. В., Хитра З. М. (Частина 1), Морзе Н. В., Барна О. В. (Частина 2))
   пріоритет 4: «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)  (авт. Іщенко О. Л., Ващенко О. М., Романенко Л. В., Романенко К. А., Кліщ О. М.)
   пріоритет 5: «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)  (авт. Коршунова О. В., Гущина Н. І.)
   пріоритет 6: «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)  (авт. Вашуленко М. С., Ломаковська Г. В., Єресько Т. П., Ривкінд Й. Я., Проценко Г. О.)

5

«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Масол Л. М., Гайдамака О. В., Колотило О. М.)

30

1

Українська мова навчання:
   пріоритет 2: «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Лємешева Н. А.)
   пріоритет 3: «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Калініченко О. В., Аристова Л. С.)
   пріоритет 4: «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Кондратова Л. Г.)
   пріоритет 5: «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Лобова О. В.)
   пріоритет 6: «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Кізілова Г. О., Шулько О. А.)

 

Протокол педагогічної ради № __02___ від 05.03.2019

 

Директор                 ___________                     Н. Г. Джуринська

**************************************************************************** 

Додаток 3

До листа Міністерства освіти і науки України

1/9-107 від 28.02.2019

 

Результати вибору

електронних версій оригінал-макетів підручників для 6 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для

6 та  11 класів закладів загальної середньої освіти

 

Повну назву закладу освіти Василівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Біляївського району Одеської область________________________________________________________

Область Одеська область________________________________________________________

Район(місто) Біляївський район с. Василівка_______________________________________

Код  ЄДРПОУ закладу освіти__02145122__________________________________________

№ закладу освіти ІТС «ДІСО» 15255______________________________________________

 

Назва підручника

Для
учнів (Кількість)

Для
викладачів (Кількість)

Альтер
нативи

1

«Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Гісем О. В., Гісем О. О.)

28

1

Українська мова навчання:
   пріоритет 2: «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Гук О. І., Дудар О. В.)
   пріоритет 3: «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Голованов С. О.)
   пріоритет 4: «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Бандровський О. Г., Власов В. С.)
   пріоритет 5: «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Мороз П. В.)
   пріоритет 6: «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Сорочинська Н. М., Мартинюк О. О.)

2

«Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Морзе Н. В., Барна О. В., Вембер В. П.)

28

1

Українська мова навчання:
   пріоритет 2: «Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Бондаренко О. О., Ластовецький В. В., Пилипчук О. П., Шестопалов Є. А.)
   пріоритет 3: «Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В. )
   пріоритет 4: «Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Коршунова О. В., Завадський І. О.)

 

Протокол педагогічної ради № ___3___ від 18.03.2019

 

Директор                 ___________                     Н. Г. Джуринська

**************************************************************************** 

Додаток 3

До листа Міністерства освіти і науки України

1/9-107 від 28.02.2019

 

 

Результати вибору

електронних версій оригінал-макетів підручників для 11 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для

6 та  11 класів закладів загальної середньої освіти

 

Повну назву закладу освіти Василівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Біляївського району Одеської область________________________________________________________

Область Одеська область________________________________________________________

Район(місто) Біляївський район с. Василівка_______________________________________

Код  ЄДРПОУ закладу освіти__02145122__________________________________________

№ закладу освіти ІТС «ДІСО» 15255______________________________________________

 

Назва підручника

Для
учнів (Кількість)

Для
викладачів (Кількість)

Альтернативи

1

«Українська мова (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Авраменко О. М.)

18

1

Українська мова навчання:
   пріоритет 2: «Українська мова (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Заболотний О. В., Заболотний В. В.)
   пріоритет 3: «Українська мова (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Глазова О. П.)
   пріоритет 4: «Українська мова (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Голуб Н.Б., Горошкіна О.М., Новосьолова В.І.)

 2

«Українська література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Авраменко О. М.)

18

1

Українська мова навчання:
   пріоритет 2: «Українська література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Коваленко Л. Т., Бернадська Н. І.)
   пріоритет 3: «Українська література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Слоньовська О.В., Мафтин Н. В., Вівчарик Н. М.)
   пріоритет 4: «Українська література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Фасоля А. М., Яценко Т. О., Уліщенко В. В., Тименко В. М.,Бійчук Г. Л.)
   пріоритет 5: «Українська література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Борзенко О. І., Лобусова О. В.)

3

«Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Ковбасенко Ю. І.)

18

1

Українська мова навчання:
   пріоритет 2: «Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Ісаєва О. О., Клименко Ж. В., Мельник А. О.)
   пріоритет 3: «Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Міляновська Н. Р.)
   пріоритет 4: «Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Паращич В.В., Фефілова Г.Є., Коновалова М.В.)
   пріоритет 5: «Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Ніколенко О.М., Ковальова Л. Л., Юлдашева Л. П., Лебедь Д. О., Орлова О. В., Ніколенко К. С.)
   пріоритет 6: «Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Кадоб’янська Н. М., Удовиченко Л. М.)

 4

«Історія України (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Гісем О. В., Мартинюк О. О.)

18

1

Українська мова навчання:
   пріоритет 2: «Історія України (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Сорочинська Н. М., Гісем О. О.)
   пріоритет 3: «Історія України (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Хлібовська Г. М., Наумчук О. В., Крижановська М.Є., Гирич І.Б., Бурнейко І.О.)
   пріоритет 4: «Історія України (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Власов В. С., Кульчицький С. В.)
   пріоритет 5: «Історія України (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Струкевич О. К., Дровозюк С. І.)
   пріоритет 6: «Історія України (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Даниленко В. М., Смольніцька М. К.)

 5

«Всесвітня історія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Гісем О. В., Мартинюк О. О.)

18

1

Українська мова навчання:
   пріоритет 2: «Всесвітня історія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Полянський П. Б.)
   пріоритет 3: «Всесвітня історія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Щупак І. Я.)
   пріоритет 4: «Всесвітня історія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Ладиченко Т. В.)

 6

«Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Буренко В. М.)

18

1

Українська мова навчання:
   пріоритет 2: «Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Нерсисян М. А., Піроженко А. О.)
   пріоритет 3: «Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Карпюк О. Д.)

7

«Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Істер О. С.)

18

1

Українська мова навчання:
   пріоритет 2: «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Бевз Г. П., Бевз В. Г.)
   пріоритет 3: «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., Полонський В. Б., Якір М. С.)
   пріоритет 4: «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Нелін Є. П., Долгова О. Є.)

 8

«Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Задорожний К. М.)

18

1

Українська мова навчання:
   пріоритет 2: «Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Андерсон О. А., Вихренко М. А. Чернінський А. О., Міюс С. М.)
   пріоритет 3: «Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Шаламов Р. В., Каліберда М. С., Носов Г. А.)
   пріоритет 4: «Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Остапченко Л.І., Балан П.Г., Компанець Т.А., Рушковський С. Р.)
   пріоритет 5: «Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Соболь В. І.)

 9

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р.)

18

1

Українська мова навчання:
   пріоритет 2: «Географія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Гільберг Т. Г., Савчук І. Г., Совенко В. В.)
   пріоритет 3: «Географія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Довгань Г. Д., Стадник О. Г.)
   пріоритет 4: «Географія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Безуглий В. В., Лисичарова Г. О.)
   пріоритет 5: «Географія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Пестушко В. Ю., Уварова Г. Ш., Довгань А. І.)

 10

«Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О., за редакцією Бар’яхтара В. Г., Довгого С. О.)

18

1

 

 11

«Астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. С.)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Пришляк М. П.)

18

1

Українська мова навчання:
   пріоритет 2: «Астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. С.)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Сиротюк В. Д., Мирошніченко Ю. Б.)

 12

«Хімія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти   (авт. Савчин М. М.)

18

1

Українська мова навчання:
   пріоритет 2: «Хімія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти   (авт. Григорович О. В.)
   пріоритет 3: «Хімія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти   (авт. Ярошенко О. Г.)
   пріоритет 4: «Хімія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти   (авт. Попель П. П., Крикля Л. С.)
   пріоритет 5: «Хімія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти   (авт. Лашевська Г. А., Лашевська А. А.)

 13

«Захист Вітчизни (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти   (авт. Гудима А. А., Пашко К. О., Гарасимів І. М., Фука М. М., Щирба Ю. П.)

7

1

Українська мова навчання:
   пріоритет 2: «Захист Вітчизни (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти   (авт. Гнатюк М. Р.)

 14

«Захист Вітчизни (рівень стандарту, «Основи медичних знань»)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти   (авт. Гудима А. А., Пашко К. О., Гарасимів І. М., Фука М. М.)

11

1

 

 

Протокол педагогічної ради № ___3___ від 18.03.2019

 

Директор                 ___________                     Н. Г. Джуринська